Tarafsızlık Politikası

TS EN ISO/IEC 17024 standardı, ilgili Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler çerçevesinde sunulan hizmetlerimiz için, JETSER BELGELENDİRME  , belgelendirme talebinde bulunan aday ve/veya aday statüsünde bulunan kişi veya kuruluşlara adil ve tarafsız olarak davranmakta, belgelendirme faaliyetleri ile ilgili güvenilirliği sağlamakta ve adil, tarafsız ve güvenilir olmanın önemi tüm JETSER BELGELENDİRME çalışanlarına gerçekleştirilen eğitimlerle iletilmektedir.

       JETSER BELGELENDİRME üst yönetimi ve çalışan tüm personeli, belgelendirme faaliyetlerinde, adil, tarafsız, bağımsız ve gizlilik kurallarına uygun çalışmaların sağlanması adına personellerinin, Gizlilik, Tarafsızlık, Bağımsızlık Taahhütnamesi” ni imzalamalarını sağlayarak garanti altına almaktadır. JETSER BELGELENDİRME’ nin sunmuş olduğu hizmetlerden kaynaklanan tarafsızlığın ihlali ile ilgili ihtimaller, risk analizi ile analiz edilmekte ve tarafsızlığın ihlali için söz konusu risklere karşı gerekli önlemler alınmaktadır.

       Ayrıca, JETSER BELGELENDİRME Yönetimi de tarafsız, bağımsız ve gizlilik kurallarına uygun çalışacağına dair taahhüdünü JETSER BELGELENDİRME Yönetimi Tarafsızlık Taahhütnamesi” ile garanti altına almakta ve bu taahhüdünü web sitesinde(www.jetserbelgelendirme.com.tr) kamuya yayınlamaktadır.