Sınav Ücretleri

11UY0011-3/03

AHŞAP KALIPÇI /Seviye 3

YETERLİLİK KODU ULUSAL YETERLİLİK BİRİMLERİ TEORİK PERFORMANS BİRİM SINAV ÜCRETİ (TL) SINAV TOPLAM ÜCRETİ (TL)
11UY0011-3/03 AHŞAP KALIPÇI /Seviye 3 11UY0011-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması 200 200 1750₺
11UY0011-3/A2 Ahşap Kalıp İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi 200 1350 1550

 

12UY0054-3/00

ALÇI LEVHA UYGULAYICISI /Seviye 3

YETERLİLİK KODU ULUSAL YETERLİLİK BİRİMLERİ TEORİK PERFORMANS BİRİM SINAV ÜCRETİ (TL) SINAV TOPLAM ÜCRETİ (TL)
12UY0054-3/00

ALÇI LEVHA

UYGULAYICISI

12UY0054-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği,

Kalite ve Çevre

200 310 510 1930₺
12UY0054-3/A2 Alçı Levha Uygulama

İşleminin Yapılması

200 1220 1420

 

11UY0012-3/03

BETONARME DEMİRCİSİ /Seviye3

YETERLİLİK KODU ULUSAL YETERLİLİK BİRİMLERİ TEORİK PERFORMANS BİRİM SINAV ÜCRETİ (TL) SINAV TOPLAM ÜCRETİ (TL)
11UY0012-3/03

BETONARME DEMİRCİSİ

/Seviye3

11UY0012-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş

Organizasyonunun Yapılması

200 200 1740₺
11UY0012-3/A2 Betonarme Demircisi 1080

İşlerinde Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama

Becerisi

200 1340 1540

 

12UY0048-3/01

DUVARCI /Seviye 3

YETERLİLİK KODU ULUSAL YETERLİLİK BİRİMLERİ TEORİK PERFORMANS BİRİM SINAV ÜCRETİ (TL) SINAV TOPLAM ÜCRETİ (TL)
12UY0048-3/01

DUVARCI

/Seviye 3

12UY0048-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği

Yeterlilik Birimi

200 200 1875₺
12UY0048-3/B1Genel Duvarcılık İşleri

Yeterlilik Birimi

200 1475 1675

 

11UY0023-3/02

İNŞAAT BOYACISI /Seviye 3

YETERLİLİK KODU ULUSAL YETERLİLİK BİRİMLERİ TEORİK PERFORMANS BİRİM SINAV ÜCRETİ (TL) SINAV TOPLAM ÜCRETİ (TL)
11UY0023-3/02

İNŞAAT BOYACISI

/Seviye 3

11UY0023-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş

Organizasyonunun Yapılması

200 285 485 1780₺
11UY0023-3/A2 İnşaat Boyacılığında Genel

Mesleki Bilgi Ve Uygulama Becerisi

200 1095 1295

 

12UY0056-3/01

İSKELE KURULUM ELEMANI /Seviye 3

YETERLİLİK KODU ULUSAL YETERLİLİK BİRİMLERİ TEORİK PERFORMANS BİRİM SINAV ÜCRETİ (TL) SINAV TOPLAM ÜCRETİ (TL)
12UY0056-3/01

İSKELE KURULUM

ELEMANI

/Seviye 3

12UY0056-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve İş

Organizasyonunun Yapılması

200 329 529 1875₺
12UY0056-3/A2 İskele Kurulumu, Kontrolü,

Sökümü ve Depolama İşlemlerinin Yapılması

200 1196 1396

 

12UY0051-3/01

SERAMİK KARO KAPLAMACISI /Seviye 3

YETERLİLİK KODU ULUSAL YETERLİLİK BİRİMLERİ TEORİK PERFORMANS BİRİM SINAV ÜCRETİ (TL) SINAV TOPLAM ÜCRETİ (TL)
12UY0051-3/01

SERAMİK KARO

KAPLAMACISI

/Seviye 3

12UY0051-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği 200 200 1875₺
12UY0051-3/A2 Seramik Karo Kaplamacılığı 200 1475 1675

 

11UY0024-3/02

SIVACI /Seviye 3

YETERLİLİK KODU ULUSAL YETERLİLİK BİRİMLERİ TEORİK PERFORMANS BİRİM SINAV ÜCRETİ (TL) SINAV TOPLAM ÜCRETİ (TL)
11UY0024-3/02

SIVACI /Seviye 3

11UY0024-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş

Organizasyonunun Yapılması

200 300 500 1935₺
11UY0024-3/A2 Sıva İşlerinde Genel Mesleki

Bilgi ve Uygulama Becerisi

200 1235 1435

 

16UY0253-2/00

İNŞAAT İŞÇİSİ / Seviye- 2

YETERLİLİK KODU ULUSAL YETERLİLİK BİRİMLERİ TEORİK PERFORMANS BİRİM SINAV ÜCRETİ (TL) SINAV TOPLAM ÜCRETİ (TL)
16UY0253-2/00

İNŞAAT İŞÇİSİ /

Seviye- 2

16UY0253-2/A1 – İnşaat İşlerinde İş

Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği

200 200 1080₺
16UY0253-2/A2 – Genel İnşaat İşleri 880 880

 

12UY0057-3/01

Isı Yalıtımcısı /Seviye3

YETERLİLİK KODU ULUSAL YETERLİLİK BİRİMLERİ TEORİK PERFORMANS BİRİM SINAV ÜCRETİ (TL) SINAV TOPLAM ÜCRETİ (TL)
12UY0057-3/01 Isı

Yalıtımcısı

/Seviye3

12UY0057-3/A1 Isı Yalıtımında İş

Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği

200 200 1855₺
12UY0057-3/A2 Dış Cephelerde Isı Yalıtımı

(Mantolama)

200 1455 1655

 

12UY0055-3/01

ALÇI SIVA UYGULAYICISI /Seviye 3

YETERLİLİK KODU ULUSAL YETERLİLİK BİRİMLERİ TEORİK PERFORMANS BİRİM SINAV ÜCRETİ (TL) SINAV TOPLAM ÜCRETİ (TL)
12UY0055-3/01

ALÇI SIVA

UYGULAYICISI

/Seviye 3

12UY0054-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği,

Kalite ve Çevre

200 1945
12UY0055-3/A2 Elle Alçı Sıva Uygulaması P1 200 1545 1745
 

12UY0055-3/B1 Makine ile Alçı Sıva Uygulaması            P1

1280 1280

 

Fiyatlara KDV Dahildir.

 •  Yıpranma, kaybolma, isim değişikliği vb. durumlarda belge yenilenmesi zorunludur.
 • Ücretler sınav öncesi JETSER BELGELENDİRME IBAN numarasına yatırılır.
 • 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve
  belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin işsizlik sigortası
  fonundan karşılanacak sınav ücretleri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve
  Sosyal Güvenlik Bakanlığının 5/5/2015 tarihli ve 15 sayılı yazısı üzerine, 4447 sayılı İşsizlik
  Sigortası Kanununun ek 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/5/2015 tarihinde
  kararlaştırılmıştır.
  Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşviki 5 Yıl Uzatıldı
  4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNDE tanımlanan ve MYK Mesleki Yeterlilik
  Belgeli kişileri istihdam eden işverenlerin 48 aya kadar işveren prim desteğinden
  yararlanmasını sağlayan teşvik Bakanlar Kurulunun 2015/8321 sayılı kararı ile 31/12/2020
  yılına kadar uzatılmıştır.
  http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/haberler/36-departman3/2199-sgorta-prm-verenhsses-tevk-5-yil-uzatildi
  6111 Sayılı Torba Kanun Kapsamındaki MYK Belge Teşvikleri
  6111 sayılı torba kanun kapsamında verilen teşvike göre, ilgili koşulların karşılandığı durumda
  5510 sayılı Kanunun 81. maddesinde sayılan ve 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas
  kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları
  tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.
  Teşvik Süreleri:
  18 – 29 yaş arasındaki erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlar Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip
  ise 48 ay süreyle
  Bu kişilerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ise ilave olarak
  6 ay süreyle
  Aynı zamanda belirtilen yaş kapsamında çalışmakta iken, ilgili maddenin yürürlüğe girdiği
  tarihten sonra mesleki yeterlilik belgesi alanlar için 12 ay süreyle teşvikten
  yararlanabilmektedirler.
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde,
  21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş
  sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin
  31/12/2020 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücret işsizlik sigortası fonundan karşılanır.
  Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler
  itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir ulusal yeterlilik olmak üzere bir kez yararlanabilir. Bu maddenin
  uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
 • Sınava katılmayacağını sınav tarihinden en geç 2 gün öncesine kadar JETSER BELGELENDİRME’
  ye bilgi vermeyen adayların sınav ücret iadesi yapılmaz.
 • Sınava giren adayların başarısız olması durumunda 1 yıl içinde ücretsiz 2 sınav hakkı
  bulunmaktadır.(Teşvikten yararlananlar için 2 sınav hakkı, teşvikten yararlanmayanlar için tek
  sınav hakkı vardır) Aday 1 yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde, yeniden her iki sınava
  da girmek zorundadır.
 • Sınava girmekten vazgeçen adayın yatırdığı sınav ücretinin %75 i iade edilir.(Sınav için gerekli
  mali kaynakların karşılanması, çoklu sınavlarda gelmeyen kişiler nedeniyle yeni aday bulunması
  için verilen maddi bedeller nedeniyle %25 ödenmez).
 • Sınav ücretlerinde adayların toplu başvuruları 25 ve üzeri olması durumunda %5 indirim
  uygulanır.
 • Belgeli kişinin, belgesini kaybetmesi veya belgenin yırtılması, yıpranması gibi sebeplerden
  dolayı yenilemek istemesi durumunda 150 TL MYK belge ücreti ve 150 TL Belge basım ücreti
  olmak üzere 300 TL ücret alınır.Birim sınavlarına yeni başvurular birim bazında alınmaktadır. Sınav türü (T / P) bazında sınav
  başvurusu alınmamaktadır. Adaylar birimsel bazda sınava girdiklerinde, birim ücretine göre
  ödeme yaparlar.
 • Belgeli kişinin Belge geçerlilik süresinin dolması ve uzatılması için tekrar sınava tabii
  tutulmasında ödenen ücret başvuru ücretiyle aynıdır.
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerde
  teşvikten yararlananlardan bir kereye mahsus olmak üzere belge masraf karşılığı talep edilmez.
  Ancak Teşvikten yararlanmak istemeyen Başarılı adaydan ve tebliğde bulunmayan mesleklerde
  250 TL MYK Belge masraf karşılığı belge düzenlenmesi aşamasında ayrıca alınacaktır.
  Yeni belge alma ve uzatma işlemlerinde herhangi bir indirim uygulanmamaktadır.
  Belgenin kargo, posta, ulaşım ücretleri aday tarafından karşılanacaktır.