Sınav ve Belgelendirme Ücret Listesi

GENEL ŞARTLAR VE AÇIKLAMALAR

 • Fiyatlara KDV Dahildir.
 • Yıpranma, kaybolma, isim değişikliği vb. durumlarda belge yenilenmesi zorunludur.
 • Ücretler sınav öncesi JETSER BELGELENDİRME IBAN numarasına yatırılır.
 • 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin işsizlik sigortası fonundan karşılanacak sınav ücretleri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 5/5/2015 tarihli ve 15 sayılı yazısı üzerine, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/5/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşviki 5 Yıl Uzatıldı

4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNDE tanımlanan ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgeli kişileri istihdam eden işverenlerin 48 aya kadar işveren prim desteğinden yararlanmasını sağlayan teşvik Bakanlar Kurulunun 2015/8321 sayılı kararı ile 31/12/2020 yılına kadar uzatılmıştır.

6111 Sayılı Torba Kanun Kapsamındaki MYK Belge Teşvikleri

6111 sayılı torba kanun kapsamında verilen teşvike göre, ilgili koşulların karşılandığı durumda 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinde sayılan ve 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

Teşvik Süreleri:

18 – 29 yaş arasındaki erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlar Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip ise 48 ay süreyle

Bu kişilerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ise ilave olarak 6 ay süreyle

Aynı zamanda belirtilen yaş kapsamında çalışmakta iken, ilgili maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlilik belgesi alanlar için 12 ay süreyle teşvikten yararlanabilmektedirler.

 • Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2020 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücret işsizlik sigortası fonundan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir ulusal yeterlilik olmak üzere bir kez yararlanabilir. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
 • Sınava katılmayacağını sınav tarihinden en geç 2 gün öncesine kadar JETSER BELGELENDİRME’ ye bilgi vermeyen adayların sınav ücret iadesi yapılmaz.
 • Sınava giren adayların başarısız olması durumunda 1 yıl içinde ücretsiz 2 sınav hakkı bulunmaktadır.(Teşvikten yararlananlar için 2 sınav hakkı, teşvikten yararlanmayanlar için tek sınav hakkı vardır) Aday 1 yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde,  yeniden her iki sınava da girmek zorundadır.
 • Sınava girmekten vazgeçen adayın yatırdığı sınav ücretinin %75 i iade edilir.(Sınav için gerekli mali kaynakların karşılanması, çoklu sınavlarda gelmeyen kişiler nedeniyle yeni aday bulunması için verilen maddi bedeller nedeniyle %25 ödenmez).
 • Sınav ücretlerinde adayların toplu başvuruları 25 ve üzeri olması durumunda %5 indirim uygulanır.
 • Belgeli kişinin, belgesini kaybetmesi veya belgenin yırtılması, yıpranması gibi sebeplerden dolayı yenilemek istemesi durumunda 150 TL  MYK belge ücreti ve 150 TL  Belge basım ücreti olmak üzere 300 TL  ücret alınır.
 • Birim sınavlarına yeni başvurular birim bazında alınmaktadır. Sınav türü (T / P) bazında sınav başvurusu alınmamaktadır. Adaylar birimsel bazda sınava girdiklerinde, birim ücretine göre ödeme yaparlar.
 • Belgeli kişinin Belge geçerlilik süresinin dolması ve uzatılması için tekrar sınava tabii tutulmasında ödenen ücret başvuru ücretiyle aynıdır.
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerde teşvikten yararlananlardan bir kereye mahsus olmak üzere belge masraf karşılığı talep edilmez. Ancak Teşvikten yararlanmak istemeyen Başarılı adaydan ve tebliğde bulunmayan mesleklerde 150 TL MYK Belge masraf karşılığı belge düzenlenmesi aşamasında ayrıca alınacaktır.
 • Yeni belge alma ve uzatma işlemlerinde herhangi bir indirim uygulanmamaktadır.
 • Belgenin kargo, posta, ulaşım ücretleri aday tarafından karşılanacaktır.