Sınav ve Belgelendirme Ücret Listesi

 •  Fiyatlara KDV Dahildir.
 •  Yıpranma, kaybolma, isim değişikliği vb. durumlarda belge yenilenmesi zorunludur.
 • Ücretler sınav öncesi JETSER BELGELENDİRME IBAN numarasına yatırılır.
 • 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve
  belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin işsizlik sigortası
  fonundan karşılanacak sınav ücretleri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Çalışma ve
  Sosyal Güvenlik Bakanlığının 5/5/2015 tarihli ve 15 sayılı yazısı üzerine, 4447 sayılı İşsizlik
  Sigortası Kanununun ek 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/5/2015 tarihinde
  kararlaştırılmıştır.
  Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşviki 5 Yıl Uzatıldı
  4447 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 10 UNCU MADDESİNDE tanımlanan ve MYK Mesleki Yeterlilik
  Belgeli kişileri istihdam eden işverenlerin 48 aya kadar işveren prim desteğinden
  yararlanmasını sağlayan teşvik Bakanlar Kurulunun 2015/8321 sayılı kararı ile 31/12/2020
  yılına kadar uzatılmıştır.
  http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/haberler/36-departman3/2199-sgorta-prm-verenhsses-tevk-5-yil-uzatildi
  6111 Sayılı Torba Kanun Kapsamındaki MYK Belge Teşvikleri
  6111 sayılı torba kanun kapsamında verilen teşvike göre, ilgili koşulların karşılandığı durumda
  5510 sayılı Kanunun 81. maddesinde sayılan ve 82. maddesi uyarınca belirlenen prime esas
  kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları
  tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.
  Teşvik Süreleri:
  18 – 29 yaş arasındaki erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlar Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip
  ise 48 ay süreyle
  Bu kişilerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ise ilave olarak
  6 ay süreyle
  Aynı zamanda belirtilen yaş kapsamında çalışmakta iken, ilgili maddenin yürürlüğe girdiği
  tarihten sonra mesleki yeterlilik belgesi alanlar için 12 ay süreyle teşvikten
  yararlanabilmektedirler.
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde,
  21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş
  sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin
  31/12/2020 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücret işsizlik sigortası fonundan karşılanır.
  Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler
  itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir ulusal yeterlilik olmak üzere bir kez yararlanabilir. Bu maddenin
  uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
 • Sınava katılmayacağını sınav tarihinden en geç 2 gün öncesine kadar JETSER BELGELENDİRME’
  ye bilgi vermeyen adayların sınav ücret iadesi yapılmaz.
 • Sınava giren adayların başarısız olması durumunda 1 yıl içinde ücretsiz 2 sınav hakkı
  bulunmaktadır.(Teşvikten yararlananlar için 2 sınav hakkı, teşvikten yararlanmayanlar için tek
  sınav hakkı vardır) Aday 1 yıl içerisinde bu hakkını kullanmadığı takdirde, yeniden her iki sınava
  da girmek zorundadır.
 • Sınava girmekten vazgeçen adayın yatırdığı sınav ücretinin %75 i iade edilir.(Sınav için gerekli
  mali kaynakların karşılanması, çoklu sınavlarda gelmeyen kişiler nedeniyle yeni aday bulunması
  için verilen maddi bedeller nedeniyle %25 ödenmez).
 • Sınav ücretlerinde adayların toplu başvuruları 25 ve üzeri olması durumunda %5 indirim
  uygulanır.
 • Belgeli kişinin, belgesini kaybetmesi veya belgenin yırtılması, yıpranması gibi sebeplerden
  dolayı yenilemek istemesi durumunda 150 TL MYK belge ücreti ve 150 TL Belge basım ücreti
  olmak üzere 300 TL ücret alınır.Birim sınavlarına yeni başvurular birim bazında alınmaktadır. Sınav türü (T / P) bazında sınav
  başvurusu alınmamaktadır. Adaylar birimsel bazda sınava girdiklerinde, birim ücretine göre
  ödeme yaparlar.
 • Belgeli kişinin Belge geçerlilik süresinin dolması ve uzatılması için tekrar sınava tabii
  tutulmasında ödenen ücret başvuru ücretiyle aynıdır.
 • Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerde
  teşvikten yararlananlardan bir kereye mahsus olmak üzere belge masraf karşılığı talep edilmez.
  Ancak Teşvikten yararlanmak istemeyen Başarılı adaydan ve tebliğde bulunmayan mesleklerde
  150 TL MYK Belge masraf karşılığı belge düzenlenmesi aşamasında ayrıca alınacaktır.
 •  Yeni belge alma ve uzatma işlemlerinde herhangi bir indirim uygulanmamaktadır.
 • Belgenin kargo, posta, ulaşım ücretleri aday tarafından karşılanacaktır.