Sınav Kuralları

SINAV KURALLARI

  • Adayların sınav saatinden en az 20 dakika önce sınav salonunda bulunmaları gerekmektedir.
  • Adaylar Sınav Giriş Formlarını ve Kimlik Belgelerini (Nüfus Kâğıdı, Ehliyet) hazır bulundurmalıdırlar.
  • Adaylar sınavların başlamasından itibaren salonu ilk 20 dakika içerisinde terk edemezler.
  • Adaylar Sınav Yapıcı tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymak zorundadırlar.
  • Sorular bireysel olarak cevaplandırılmalıdır. Sınav esnasında adayların birbirleriyle yardımlaşmaları ve konuşmaları yasaktır.
  • Adaylar sadece Sınav Yapıcının dağıttığı kâğıtlara/formlara cevaplarını yazabileceklerdir, başka kâğıt kullanmaları yasaktır.
  • Masalarının üzerinde hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal bırakmamaları gerekmektedir.
  • Sınav esnasında cep telefonu vb. aletlerin ve donanımların kullanımı yasaktır. Cep telefonları sınavdan önce gözetmene teslim edilir.
  • Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması zorunlu ilaçlar hariç yiyecek ve içecek bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.
  • Sınav alanlarında acil çıkışları gösteren uyarı işaretleri başta olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği önlemleri açısından gerekli tüm işaretlere dikkate alarak uyunuz.