Gizlilik Taahhütnamesi

JETSER BELGELENDİRME YÖNETİMİ GİZLİLİK TARAFSIZLIK BAĞIMSIZLIK TAAHHÜTNAMESİ

JETSER BELGELENDİRME   Yönetimi olarak;

  • Belgelendirme hizmetlerini gizlilik, tarafsızlık, adillik ve bağımsızlık ilkesine uygun olarak gerçekleştireceğimizi;
  • JETSER BELGELENDİRME personelinin ve komite üyelerinin, kararlarını etkileyebilecek ticari,mali ve diğer baskılardan arınmış olmasını gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık taahhütnamesi imzalayarak sürekliliğini sağlayacağımızı;
  • Personel belgelendirme faaliyetleri sırasında edinmiş olduğumuz tüm bilgileri gizli bilgi olarak kabul edeceğimizi ve gizlilik ilkelerine uygun olarak muhafaza edeceğimizi;
  • Adayın/Belge Sahibinin yazılı izni olmadan, aday/belge sahibi hakkında edindiği bilgiyi üçüncü şahıs ve/veya kuruluşlarla paylaşmayacağımızı
  • Jetser Belgelendirme personeline ve komite üyelerine kendilerine ait kararları doğrultusunda müdahale edilmeyeceğini

taahhüt ederim.

JETSER BELGELENDİRME 
Genel Müdürü